ไก่บอกเวลา

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2548

 

 

เมื่อโอกาส
คนเช่นกัน
  จะพูดจา
เหมาะกาลก่อน  
ยามถึง
ดูไก่
ดูจังหวะ
ปราศรัย
ไก่จึงขัน
เอาไว้สอน
แต่ละตอน
ไม่เสียการฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร