นาทีมีค่า

วันที่ 28 มค. พ.ศ.2548

 

 

อย่าสนใจ
ดีไม่ดี
ใส่ใจแต่
ทุกโมงยาม  
คำคน
ของเขา
งานเรา
ผ่านไป
บ่นเสียดสี
อย่าเร้าถาม
เฝ้าติดตาม
ต้องได้งานฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร