ผ้าเหลืองคลุมตอ

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2548

 

ตัวเป็นพระ
งามผ่องผุด
  หากเละเทะ
เอาผ้าเหลือง  
ทำอย่างพระ
น่าเกื้อหนุน
พายับยุ่ง
มาคลุมตอ
ประเสริฐสุด
บุญต่อเนื่อง
ไม่รุ่งเรือง
ก็พอกัน ฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร