ทองแท้

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2547

 

ทองเหลืองเปลื้องร้ายห่อน                  เห็นมี

ขัดเท่าขัดราคี                                              เล่าไซร์

นพคุณหมดใสสี                                         เสร็จโทษ

ถึงบ่แต่งตั้งไว้                                  แจ่มแจ้งไพบูลย์
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร