ไม้หลักปักเลน

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2547

 

เป็นผู้ใหญ่      ไม่คิด      รับผิดชอบ

 

 

ไม่รอบคอบ      ใจหนัก      รักเหตุผล

ไม่ฟังหู      ไว้หู      ดูชอบกล

      ก็ไม่พ้น      เป็นหลัก      ที่ปักเลนฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร