อาภรณ์ล้ำค่า

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2547

 

อันอาภรณ์
เมื่อประดับ
แต่ศีลช่วย
ทุกสมัย  

 
 
ย่อมช่วย
ถูกเวลา
เสริมสุข
ศีลประดับ
 
 
ให้สวยสรรพ
อายุขัย
งามทุกวัย
งามสรรพเอยฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร