เจดีย์ชีวิต

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2547

 

 

เจดีย์ใหญ่
ยังโทรมทรุด
ถึงร่างเรา  
จะพันแก่  

 
 
แวววาม
เศร้าหมอง
ทุกวัน
เจ็บไข้
 
 
งามผ่องผุด
เป็นของแน่
เปลี่ยนผันแปร
เป็นไม่มี ฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร