เป็ดผยอง

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2547

แม้เอาเป็ด
เสียงจะเพราะ
ถึงจะส่ง
คนก็เบือน 

ขึ้นแท่น
เพียงไร
เสียงจ้า
หน้าหยัน 
ขันแทนไก่
ก็ไม่เหมือน
ฟ้าสะเทือน
เป็ดนั่นเองฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร