จิตมนุษย์

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2547

 

 

พระสมุทรสุดลึกล้น                          คณนา

สายดิ่งทิ้งทอดมา                                         หยั่งได้

เขาสูงอาจวัดวา                                           กำหนด

จิตมนุษย์นี้ไซร์                                   ยากแท้หยั่งถึง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร