ไม้หลักปักเลน

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2548

 

เมื่อผู้ใหญ่

ไม่คิด

รับผิดชอบ

ไม่รอบคอบ

ใจหนัก

รักเหตุผล

ไม่ฟังหู

ไว้หู

รักเหตุผล

ก็ไม่พ้น

เป็นหลัก

ที่ปักเลน

 

    

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร