เพชรเม็ดงาม

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2548

ปราชญ์แม้หลบ
คนก็หา
เฉกเพชรดี
คนก็ควาน  
ตัวอยู่
จนพบ
ตกน้ำ
งมหา
ตามภูผา
สบสถาน
จมลำธาร
จนกว่าเจอฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร