ครูกำไล

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2547

 

 

 

อยู่ด้วยกัน
อย่าถึงแตก
กำไลมือ
ขอให้ดู

 
 
กระทบกัน
ร้าวฉาว
สองอัน
เป็นแบบ
 
 
นั่นไม่แปลก
โกรธกันอยู่
เชิงชั้นครู
แยบคายดีฯ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร