ว่าวเหลิงลม

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2547

 

 

ว่าวเล่นลม
ถูกเชิดชัก
หูเบาเหลิง
ถูกลมหวาน

เหลิงลม
ยักย้าย
ลมปาก
ชักใย
ก็สมนัก
หลายสถาน
จะยากนาน
ลอยไปมา ฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร