เดี๋ยวจะชี้ทางให้  ทิศที่มีทาง  กับทิศที่ไม่มีทาง

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2559

 

เดี๋ยวจะชี้ทางให้  ทิศที่มีทาง  กับทิศที่ไม่มีทาง

 

เดี๋ยวจะชี้ทางให้  ทิศที่มีทาง  กับทิศที่ไม่มีทาง
  
ทิศที่ไม่มีทาง…ถ้าไปอย่างนั้นก็ไม่มีทาง  

            ต้องทิศนี้ ทิศมีทาง ทิศของผู้รู้ ผู้ที่ดำเนินตามทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านแสดงธรรม ไพเราะเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย  เพราะท่านมีความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง และสามารถดับทุกข์ได้ ภาษาอย่างนี้ถึงจะไพเราะ ท่ามกลางเบื้องต้น และเบื้องปลาย  และเป็นภาษาที่ดับทุกข์ได้ เพราะมาจากผู้รู้แจ้ง ซึ่งเกิดจากการเห็นแจ้ง จึงเป็นภาษาที่ไพเราะ

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ “ง่ายที่สุดถึงจุดหมาย 1”

 

 

 Total Execution Time: 0.0079745332400004 Mins