การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2559

 

การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 

...หลักสำคัญที่สุดของการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

          ...คือการปฏิบัติธรรม" ปฎิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบุญกุศลในตัวให้มากๆ และตัวเราจะมีพลังใจที่เข้มแข็ง เบิกบาน มีความสุข  

         ..กระแสแห่งความสุขใจของเรา จากการประพฤติปฏิบัติธรรม จะแผ่ขยายออกไปรอบตัว เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยใจ  

           ...บุคคลใดก็ตามที่เข้าใกล้เรา เขาจะมีความรู้สึกเย็นใจสุขใจ อบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูก 

           ...เหมือนคนเดินฝ่าเปลวแดดร้อนแรงมา แล้วเดินมาเจอต้นไม้ใหญ่ ได้มานั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่นั้น ย่อมมีความเย็นกายเย็นใจฉะนั้น  

         ...และการที่พวกเราออกทำหน้าที่กัลยาณมิตร ไปพบปะหมู่ญาติเพื่อนร่วมโลกของเรา เพื่อที่จะเชิญชวนให้เขามาสร้างบุญร่วมกับเรานั้น
 
         ...ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพฯก็ดี อย่าคิดว่าเราทำหน้าที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย 

         ...อย่าลืมว่าหลวงพ่อไปกับลูกๆด้วย ให้ระลึกเสมอว่า เราทุกๆคนอยู่ในศูนย์กลางพระธรรมกายของหลวงพ่อและคุณยายเสมอ 

          ...ให้ตรึกใจไว้ที่ศูนย์กลางกายทุกครั้งที่ออกไปทำหน้าที่ ณ ตำแหน่งตรงนี้เราจะเปิดใจพบกับหลวงพ่อ 

          ...ถ้าเราทำได้อย่างนี้ การทำหน้าที่กัลยาณมิตร ของเราก็จะสำเร็จอย่างสมบูรณ์

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

-----------------------
..Panwaya...

 

 

 Total Execution Time: 0.00098033348719279 Mins