นักรบกองทัพธรรม.. ต้องไม่หวั่นไหว

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2559

 

นักรบกองทัพธรรม.. ต้องไม่หวั่นไหว

 

นักรบกองทัพธรรม.. ต้องไม่หวั่นไหว

            นักรบกองทัพธรรม  ต้องไม่หวั่นไหวในอุปสรรคทั้งมวล  อย่าคิดว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดา  ก็ต้องมีความหวั่นไหวบ้าง  ถ้าเป็นคนอื่นยอมให้หวั่นไหวอย่างนั้นได้  

             แต่นักรบกองทัพธรรมที่แท้จริงต้องไม่หวั่นไหว   ต้องสู้ ต้องหาหนทางทุกสิ่งทุกอย่าง  ไม่มีทางตัน ทุกปัญหามีทางออก  ถ้าใจสงบเดี๋ยวเราก็พบทางออก 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่