ทำบุญได้ใช้บุญเป็น

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2559

ทำบุญได้ใช้บุญเป็น

             เพราะที่นี่เป็นที่เดียวที่ข้าพเจ้าจักฝังรากฝังกายไว้ตรงนี้ เพราะที่นี่ทำให้ข้าพเจ้าทำบุญได้ใช้บุญเป็น เพราะที่นี่ให้ข้าพเจ้าระลึกนึกถึงบุญที่ทำไปแล้ว เพราะที่นี่ทำให้ข้าพเจ้าทุ่มกายใจมาสนับสนุนทุกภาระกิจของงานฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้อย่างสุขใจ เพราะที่นี่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นเนื้อนาบุญ

 

ณัฏฐ์สิณี Tuk

 Total Execution Time: 0.00082753499348958 Mins