ชีวิตผมมีคุณค่ามากขึ้นรู้จักบาป บุญ

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2559

ชีวิตผมมีคุณค่ามากขึ้นรู้จักบาป บุญ

 

คำสอนของหลวงปู่ และหลวงพ่อ ทำให้ผมได้คิด และแก้ไขตัวเอง

         ชีวิตผมหลุดพ้นจากอบายมาได้ เพราะจากการที่ได้เข้าวัดพระธรรมกาย ซึ่งแต่ก่อนเข้าวัด ผมติดทั้งเหล้า บุหรี่ และการพนัน คำสอนของหลวงปู่ และหลวงพ่อ ทำให้ผมได้คิด และแก้ไขตัวเอง ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น มีความหมาย มีจุดหมายในการดำรงชีวิต รู้จักบาป บุญ


 

 

ธนยศ อุกฤษณ์

 

 

 

 Total Execution Time: 0.001004950205485 Mins