พระพุทธศาสนา คือ มรดกของชาติ

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2559

 

พระพุทธศาสนา คือ มรดกของชาติ

 

พระพุทธศาสนา คือ มรดกของชาติ
ยามนี้ พระพุทธศาสนามีภัย  
ชาวพุทธต้องลุกขึ้นมาช่วยกัน