ไม่เกลียดใคร

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2559

 

ไม่เกลียดใคร

 

ไม่เกลียดใคร

             ยายไม่เกลียดใครเลย  เพราะยายกลัวว่า...ชาติต่อไป  คนเขาจะมาเกลียดยาย    ยายมองไกล ๆ  ไม่ได้มองแค่สั้นๆ เฉพาะหน้า  เพราะฉะนั้น  ยายไม่เกลียดใคร  ยายรักเขาทุกคน

 

คำสอนคุณยาย