กลับมารักตัวเอง 

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2559

 

กลับมารักตัวเอง 

 

"แต่ก่อน...ก็มัวรักแต่คนอื่น 
รักคนทั้งโลก พออายุมากขึ้นแล้ว เลยหันกลับมารักตัวเอง 
รักตัวเองที่ดีที่สุด คือ เข้ากะ เข้ากลาง เข้ากายให้ได้
ซึ่งจะทำให้มีที่พึ่งให้กับตัวเอง”

 

คุณครูไม่ใหญ่