ตักบาตรสามเณร ๑๐,๐๐๐ รูป จังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2559

ตักบาตรสามเณร ๑๐,๐๐๐ รูป
วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จังหวัดราชบุรี