เอาแต่ความคิดดีๆ

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2559

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่ โดย พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธมฺมชโย)

เอาแต่ความคิดดีๆ

เราเกิดมา เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง  และสร้างบารมี  มรรคผลนิพพานอยู่ที่ในตัว  ทำอย่างไร  หยุดนิ่งเฉย ๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗  ฝึกไปเรื่อยๆ  

ใจของเรา  ความคิดมาทีละอย่าง  ดี , ชั่ว , กลาง ๆ ทุกอย่างอยู่ที่เรา   เราเลือกได้  จะเอาความคิดที่ดี (กุศล) ก็ได้  เป็นอกุศลก็ได้   กลาง ๆ ก็ได้

แต่ถ้าจะทำพระนิพพานให้แจ้ง  ต้อง  “เอาแต่เรื่องดี ๆ”  คิด พูด ทำแต่เรื่องดี ๆ  ชีวิตจะมีกำไร   “นั่งมันไปเรื่อย ๆ”   ขยันก็ถึงได้เร็วหน่อย  ถ้าขี้เกียจ  บางทีช้าจนข้ามชาติเลยนะ   เพราะฉะนั้นต้องขยัน

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่