กิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2559

กิจกรรม ธุดงค์ธรรมชัย
ระหว่างวันที่ ๑-๓๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี