หลวงพ่อจะคอยสอนพวกเราเสมอว่า

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2559

พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย

 

หลวงพ่อจะคอยสอนพวกเราเสมอว่า

 

      ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร  สิ่งที่สำคัญหลวงพ่อ อยากให้ลูกๆ ทุกคนรักษาใจให้ใสๆ คิดดี พูดดี ทำดี ทำให้ถูกหลักวิชชา

     ในยุคของเรามีแต่พระพุทธศาสนา จะขยายไปทั่วโลก ผังเดิมต้องเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าหากเรามีวิตกกังวลเจือปนอยู่ ผังเราจะไม่สมบูรณ์ ภารกิจเราแทนที่จะบรรลุเป้าหมายได้ 100% มันจะลดลงไปและก็ล่าช้าไปเรื่อยๆ

       ในภาวะที่จะต้องสู้ศึกในทุกๆด้านนี้ ต้องสู้ด้วยอารมณ์บันเทิง  ด้วยใจที่เป็นสุข  มีปิติสุขหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลา  หากลูกทำได้วันนี้ ก็จะสำเร็จทุกเรื่อง

   เพราะเราอยู่ในสายตาของพระผู้ปราบมารของพระนิพพาน

 

**เพราะฉะนั้น ให้เราทำปัจจุบัน ให้ดีที่สุด คือ ทำตามหลักวิชชาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย รักษาใจให้ใสๆ คิดดี พูดดี ทำดีอย่างถูกหลักวิชชา แล้ว วิกฤติครั้งนี้ก็จะผ่านพ้นไปด้วยบุญ**