สติ

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2547

 

 

 

กระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลก สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น
เรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแส
กระแสเหล่านั้นอันบุคคลปิดกั้นได้ด้วยปัญญา

 

ขุ. จู. ๓๐/๑๖/๒๐