ข้าราชการ

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2547

 

 

ข้าราชการ ไม่ควรพูดมากเกินไป

แต่ก็ไม่ควรนิ่งเสียทุกคราวไป

เมื่อถึงเวลาที่ต้องพูด

ก็ควรพูดแต่พอประมาณ ไม่พร่ำเพรื่อ

 

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๕๐๗