บทเรียนสำหรับผู้ใหญ่

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2547

 

 

การรู้ถึงอันตรายล่วงหน้า

เป็นบทเรียนสำหรับผู้ใหญ่ทั้งหลาย

 

จุลลหังสชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๕๒๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร