ข้าราชการ

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2547

 

 

ข้าราชการ ควรประพฤติอ่อมน้อมถ่อมตน

มีความเคารพยำเกรงในผู้มีอาวุโสสูงกว่า

เป็นผู้สงบเสงี่ยม อยู่ด้วยได้อย่างสบาย

ผู้ประพฤติได้เช่นนั้น จึงสมควรอยู่ในวงราชการ

 

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๕๑๑

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร