กำหนดสติ

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2547

 

 

 

สติกำหนดลมหายใจเข้าออก

อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์ 

ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็หวั่นไหว

 

ขุ. ปฎิ. ๓๑/๒๕๐ขุ. ปฎิ. ๓๑/๒๕๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร