ผู้บันเทิงทั้งสองโลก

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2549

ผู้บันเทิงทั้งสองโลก

 

 

“ผู้มีปรีชา มั่นคงแล้วในศีล

ย่อมได้รับชื่อเสียงในโลกนี้

ละไปแล้ว ย่อมดีใจในสวรรค์

ชื่อว่าย่อมดีใจในที่ทั้งปวง”

 

ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘