ธรรมของสัตบุรุษ

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2549

ธรรมของสัตบุรุษ

 

 

“พึงสมาคมกับสัตบุรุษ

พึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ

ผู้นั้นรู้ทั่วถึงสัทธรรมของสัตบุรุษแล้ว

ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง”

 

สํ. ส. ๑๕/๘๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร