กิจของพุทธบริษัท

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2549

กิจของพุทธบริษัท

 

 

“พึงเป็นผู้ใคร่ธรรม ทรงไว้ซึ่งสุตะ

เป็นผู้สอบถาม

เข้าไปนั่งใกล้ผู้มีศีล และเป็นพหูสูตโดยเคารพ”

 

 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๓๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร