การคบมิตร

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2549

 

 

 

การคบมิตร

“คบคนเช่นใดเป็นมิตร และสมคบคนเช่นใด

เขาก็เป็นเช่นนั้น

เพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้น”

 

ขุ. ชา. วีส. ๒๗/๔๓๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร