สงสารวัฏ

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2547

 

 

สัตว์โลกถูกมฤตยูขจัดแล้ว ถูกชราล้อมไว้

ถูกลูกศรคือตัณหาเสียบแล้ว

ถูกอิจฉาคุกรุ่นแล้วทุกเมื่อ

 

สํ. ส. ๑๕/๕๕