คนโง่

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2548

 

คนโง่

 

คนโง่ ถึงจะมียศศักดิ์ ก็ตกเป็นเบี้ยล่างของคนมีปัญญา

เมื่อมีกิจการต่างๆ เกิดขึ้น

กิจการใด คนฉลาดจัดการได้ละเอียดเรียบร้อย

กิจการนั้น คนโง่ย่อมถึงความมืดมน


 

สิริมันทชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๓๑๙

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร