ผู้รู้กาล

วันที่ 29 เมย. พ.ศ.2548

 

ผู้รู้กาล

 

“ผู้ใดช้าในกาลที่ควรช้า และรีบในกาลที่ควรรีบ

ผู้นั้นเป็นผู้ฉลาด ย่อมถึงสุข

เพราะการจัดทำโดยแยบคาย"


 

องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๑

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร