ความไม่ประมาท

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2550

 

 

อย่ามัวประมาท อย่ามัวแต่สนิทชิดชอบในกาม

เพราะผู้ไม่ประมาท พิจารณาอยู่ ย่อมถึงบรมสุข

 

 

สํ. ส. ๑๕/๓๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร