ผลแห่งการชนะตัณหา

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2549

 

 

ผู้ใดครอบงำตัณหาลามก อันล่วงได้ยากในโลก

ความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากผู้นั้น

เหมือนหยาดน้ำตกจากใบบัวฉะนั้น

 

 

ขุ. ธ. ๒๕/๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร