ผู้ชี้ทางสว่างแก่โลก

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2549

 

 

เมื่อพระพุทธเจ้า ผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นโนโลก

พระองค์ย่อมประกาศธรรมสำหรับดับทุกข์นี้

 

 

ขุ. ปฎิ. ๓๑/๔๑๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร