พุทธอุทาน ๔ ข้อ

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2558

 

พุทธอุทาน ๔ ข้อ

 

พุทธอุทาน ๔ ข้อ

 ๑. สุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส  ความสงัดเป็นสุขของผู้สันโดษ มีธรรมปรากฏเห็นอยู่
 ๒. อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก ความไม่พยาบาท คือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็น  สุขในโลก
 ๓. สุขา วิราคตา โลเก  ความปราศจากกำหนัด คือความล่วงกามเสียได้เป็นสุข ในโลก
 ๔. อสฺสมิมานสฺส โย วินโย การกำจัดอัสมิมานะเสียได้นั่นแลเป็นสุขอย่างยิ่ง
 

 

  วิ. มหา. ๔/๕/๖

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร