มิตร

วันที่ 21 ธค. พ.ศ.2547

 

 

มิตร ถึงจะมีกำลังน้อย
แต่ดำรงอยู่ในมิตรธรรม
ก็นับได้ว่าเป็นทั้งญาติ
เป็นทั้งพวกพ้อง เป็นทั้งมิตร
และเป็นทั้งเพื่อนของเรา

 

คุณชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๖๔

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร