พลัง

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2546

 

 

ดวงจันทร์ก็มีพลัง
ดวงอาทิตย์ก็มีพลัง
สมณพรามหณ์ก็มีพลัง
ฝั่งทะเลก็มีพลัง
แต่สตรีมีพลังยิ่งกว่าพลังทั้งปวงนั้น

 

โลมสกัสสปชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๓๐๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร