ผู้เศร้าโศกในโลกทั้งสอง

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2548

 

ผู้เศร้าโศกในโลกทั้งสอง

 

“ผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปแล้วก็เศร้าโศก

ชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสอง

เขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตน จึงเศร้าโศกและเดือดร้อน ”


 

 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๗

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร