สิ่งลวงตา

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2548

 

สิ่งลวงตา

 

“ความทุกข์ย่อมครอบงำคนประมาท

โดยลักษณะอาการว่าเป็นความสุข ”


 

สุปปวาสาสูตร ๒๕/๑๓๐

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร