ผู้ยินดีในโลกทั้งสอง

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2548

 

ผู้ยินดีในโลกทั้งสอง

 

“ผู้ทำบุญแล้ว ย่อมยินดีในโลกนี้ ตายแล้ว ย่อมยินดี

ชื่อว่าย่อมยินดีในโลกทั้งสอง

เขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้ว ไปสู่สุขคติย่อมยินดียิ่งขึ้น ”


 

 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๗