การคบมิตร 4

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2546

 

 

ผู้ใด ประพฤติทางธรรม
แม้ประพฤติธรรมอยู่ก็ไม่สำคัญตัวผิด
ผู้นั้น เป็นคนชอบทำสิ่งที่บริสุทธิ์ มีปัญญา
จงไปคบหากับเขาเถิด

 

หลิททราคชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๓๑๗

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร