โลกกว้าง

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2547

 

 

พึงทิ้งคนที่ทิ้งเรา อย่าไปอาลัยไยดี
คนที่คิดออกห่าง ก็อย่าไปคบหา
รู้ว่าเขาหมดรักแล้ว ก็ควรเลือกหาคนอื่นใหม่
เหมือนนกรู้ว่าต้นไม้ไรผลแล้วก็บินจากไป
ด้วยว่าโลกนี้ยังกว้างใหญ่

 

โคธชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖๓๒

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร