ผู้มีความสุข

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2549

 

 

ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์

คนละความชนะและความแพ้ได้แล้ว สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข

 

ขุ. ธ. ๒๕/๔๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร