สงสารวัฎ

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2549

 

สงสารวัฎ

 

สัตว์โลกถูกมฤตยูขจัดแล้ว ถูกชราล้อมไว้

ถูกลูกศรคือตัณหาเสียบแล้ว

ถูกอิจฉาคุกรุ่นแล้วทุกเมื่อ

 

สํ. ส. ๑๕/๕๕